W cieniu Alp

Klasyczny międzypokoleniowy konflikt, który staje się fabularną osią debiutu Trockera, nie poddaje się stereotypom. W jego filmie starsze pokolenie nie próbuje podciąć skrzydeł młodym i nie zmusza ich do kultywowania tradycji czy kurczowego trzymania się rodzinnego gniazda, lecz próbuje ich z tego gniazda za wszelką cenę wyrzucić. Matka, poniekąd wbrew sobie i swoim pragnieniom, przekonana jest, że dystansowanie Alberta wobec kłopotów na farmie oszczędzi mu samotności, której w swoim życiu dotkliwie doświadczyła.

Więcej "W cieniu Alp"

Przewodnik po sieci

W swojej dokumentalnej podróży Herzog próbuje się pochylić nad możliwie największą liczbą zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci oraz jej wpływu na świat, w którym żyjemy. Wydaje się jednak, że ogarnięcie wszystkich wątków implikowanych przez zanurzenie sieci w tym momencie jej rozwoju jest przedsięwzięciem niemożliwym do zrealizowania. Dlatego też reżyser dokonał selekcji interesujących go tematów i uporządkował je w ramach dziesięciorozdziałowego dyskursu.

Więcej "Przewodnik po sieci"